Herstel & Vitaliteit

Hoe verloopt de energy herstel coaching van Burn-out naar Burn-in?

Via personal coaching richten we ons op duurzaam herstel en langzame werkhervatting! Ondermeer onderzoek we jouw persoonsgebonden eigenschappen, de werk- en niet werkgerelateerde belasting, de life events gedurende de afgelopen jaren en vormen van “”zelfsabotage””. Ook brengen we jouw veerkracht in beeld en meten we met jouw toestemming al dan niet via de huisarts de cortisolwaarde. Cortisol is een stresshormoon en op den duur toxisch (giftig) zijn.

Vermindering van een te hoog cortisolgehalte is essentieel!

Als het lichaam veel cortisol produceert kan dit leiden tot slapeloosheid omdat de melatonine ondermeer wordt afgebroken. Als je onvoldoende nachtrust krijgt kan de hormoonhuishouding uit balans raken, wat weer tot allerlei degeneratieve ziekten kan leiden. Symptomen van een hoge cortisolproductie in het lichaam zijn osteoporose, fibromyalgie, onbedwingbare trek in suiker of zout, spijsverteringsproblemen, allergieën, gevoel van stress, verwarring, huidproblemen, ademhalingsproblemen, concentratieproblemen en geen zin in seks. Ook is er toename van lichaamsgewicht!

Positieve Palliatieve Activiteiten

We gaan ook jouw positieve of negatieve palliatieve activiteiten in beeld brengen en besteden tevens aandacht aan voeding, rust en voldoende bewegen. In de eerste fase gaan we je zonodig letterlijk en figuurlijk in beweging brengen door wandelend coachen. Ook voldoende rust houden zorgt voor herstelslaap en toename van de energie. Als die energie weer enigermate op peil is beginnen we samen met jou in kaart te brengen waar we negatieve stressoren als het kan moeten gaan reduceren en positieve stressoren moeten bevorderen Dat kan zowel werk-dan wel niet werkgerelateerd zijn dan wel met de persoonlijkheid te maken te hebben. We streven naar een goede balans tussen werk en privé en duurzaam nieuwe arbeidsvreugde.

Veerkracht

Een belangrijk onderdeel voor herstel van energie is inzage te krijgen in jouw Veerkracht. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken, dat Veerkracht een belangrijke persoonsgebonden eigenschap is die medebepalend is voor de kans op een Burnout. De Coachultant beschikt over testen die zowel de Veerkracht dan wel de positieve of negatieve activiteiten in beeld kunnen brengen. We kunnen ook de Veerkracht gaan verbeteren door meer positieve palliatieve activiteiten te ontwikkelen zodat lichaam en geest beter opgewassen zijn tegen de stressoren.
Door verhoging veerkracht is met beter opgewassen tegen de uitdagingen van het leven zowel werk-dan niet werkgerelateerd. Ondermeer heeft de bekende Belgische Neuropsycholoog Michael Protzky hier een duidelijke visie over. Hij heeft hier ook testen voor ontwikkeld en een literatuur. Daarbij geeft deze expert ook masterclasses op dat gebied en uw van burn-out naar burn-in coach heeft ook daaraan deelgenomen evenals aan diverse opleidingen op het gebied van PSA. (Psychosociale arbeidsbelasting) EMDR en EFT (Energy Freedom Technics).