Stress of Burnout?

Wanneer is er sprake van stress en wanneer van Burn-out?

We spreken bij de afname van draagkracht van stress als die periode niet langer duurt dan ongeveer 12 weken. Vrijwel iedereen kan te kampen krijgen met een periode van stress. Duurt die periode van overspannenheid echter langer dan spreken we van Burn-outachtige klachten maar dat kan ook leiden toe Burnout.
Een burn-out is het gevolg van langdurige stressklachten. Lichamelijke en psychische klachten die toenemen en waaraan vaak te weinig aandacht is besteed. Lichamelijk zijn bijvoorbeeld hoofdpijn, extreme vermoeidheid en duizeligheid. Onder psychisch vallen angstklachten, slechte concentratie, vergeetachtigheid, gebrek aan zelfvertrouwen en prikkelbaarheid. Een burn-out is vaak werkgerelateerd, maar dit hoeft niet. De spanning kan verschillende oorzaken hebben. Denk aan constant te hoge werkdruk, problemen op het werk, financiële zorgen of spanning in het gezin dan wel vanwege een trauma. Vaak is een combinatie van dergelijke oorzaken door jarenlange roofbouw op je vitale gesteldheid.

Wat zijn de oorzaken van een burn-out?

Wat zijn de oorzaken van burn-out? Waarom raakt de een wel burn-out en de ander niet? Het heeft alles te maken met je persoonlijkheid, je veerkracht, de persoonlijke of werkomstandigheden, je relatie met de collega’s, medewerkers of leiding alsmede eventuele disfunctionele contacten op de werklocatie, je overtuigingen en natuurlijk ook je persoonlijke aanleg. Het zou te simpel zijn om te veronderstellen, dat je uitsluitend burn-out raakt van te hard werken. Een combinatie van een aantal stressfactoren zorgt ervoor; dat je eerst burn-outsymptomen krijgt en vervolgens een Burn-out. Het is beter om die te leren voorkomen Vaak ziet jouw omgeving overigens veranderingen in jouw gedrag eerder dan je zelf omdat je loyaal wilt blijven richting werk- dan wel thuissituaties en dat is een valkuil!

Komt een Burn-out eigenlijk vaak voor?

Burn-out is een toenemend gezondheidsprobleem, dat niet onderschat moet worden. Cijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) geven aan, dat meer dan 14% van de werknemers tussen de 25 en 65 jaar stress en/of burn-out klachten had En dat percentage en het kostenplaatje voor ondernemend Nederland stijgt helaas nog steeds met de dag. Burnout vraagt om een langdurig en langzaam herstel.